Základná škola s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník 70

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Malý Lipník 70, 065 46 Malý Lipník
WWW:
E-Mail: skola@zsmlipnik.edu.sk
Telefón: 052/4285581
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stará Ľubovňa
IČO: 37876121
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Bakajsová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník 70
fotka
PaedDr. Helena Haščáková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník 70