CPPPaP Stropkov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Kukučínova 2, 09101 Stropkov
WWW:
E-Mail: kontakt@poradnastropkov.sk
Telefón: 054/ 742 4813
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945092
031942601
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61 
547/428062 
Detail
037874055
Základná škola Medzilaborce, Duchnovičova 480/29 
057 / 7321878 
Detail
037874063
Základná škola Medzilaborce, Komenského 135/6 
057 7321001 
Detail
037873164
Základná škola Stropkov, Hrnčiarska 795/61 
054/742 22 65 
Detail
037873172
Základná škola Stropkov, Konštantínova 1751/64 
547/428022 
Detail
037873181
Základná škola Stropkov, Mlynská 697/7 
054/7422202 
Detail
00144428
ZŠ s MŠ int. Medzilaborce, Duchnovičova 479 
057/7321262 
Detail
037873121
Základná škola s MŠ Bukovce, Bukovce 80 
547/493235, 0908 061 783 
Detail
037876945
Základná škola s MŠ Habura, Habura 49 
057 / 7392160 
Detail
037873130
Základná škola s MŠ Havaj, Havaj 7 
054 / 7495209 
Detail
037873148
Základná škola s MŠ Kolbovce, Kolbovce 8 
0911/189264 
Detail
037873156
Základná škola s MŠ Lomné, Lomné 74 
054 / 7491326 
Detail
037876708
Základná škola s MŠ M. Sopiru Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom 278 
057 / 7394124 
Detail
037873199
Základná škola s MŠ Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 90 
054 / 7491213, 7491211 
Detail
037876937
Základná škola s MŠ Výrava, Výrava 84 
057 / 7480492, 7393175 
Detail
710063555
Základná škola Breznica, Breznica 267 
054 / 74261104 
Detail
710063563
Základná škola Breznička, Breznička 62 
054 / 7422379 
Detail
710063601
Základná škola Duplín, Duplín 67 
054 / 7422768 
Detail
710063580
Základná škola Chotča, Chotča 89 
054 / 7422702 
Detail
710063679
Základná škola Miňovce, Miňovce 3 
054 / 7494123 
Detail
fotka
Mgr. Zuzana Bičejová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Stropkov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Alena Filarská
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Stropkov
fotka
PhDr. Alexandra Kohutová
Psychológ
CPPPaP Stropkov
fotka
Mgr. Valéria Surmajová
Psychológ
CPPPaP Stropkov
fotka
Andrea Šimovičová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Stropkov