Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17

Typ: Základná škola
Adresa: M.R.Štefánika 17, 03601 Martin
WWW:
E-Mail: jozef.sopoliga@ezsmt.sk
Telefón: 905517181
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 037902385
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jozef Sopoliga
Riaditeľ
Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17
fotka
Mgr. Zuzana Ruttkayová
Výchovný poradca
Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17