CPPPaP Svidník

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Centrálna 102, 08901 Svidník
WWW:
E-Mail: centrum102sk@centrum.sk
Telefón: 054/ 752 23 67
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945106
031942806
CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111 
054/7881723, 0911 070021  
Detail
042083150
Súkromná základná škola Giraltovce, Dukelská 33 
054 / 7322510, 0915941293 
Detail
036158313
Základná škola Cernina, Cernina 30 
547/562218 
Detail
036158356
Základná škola Giraltovce, Budovateľská 164/4 
054 / 7322207 
Detail
036158321
Základná škola Kračúnovce, Kračúnovce 277 
054 / 7365105 
Detail
036158381
Základná škola Krajná Poľana, Krajná Poľana 38 
054 / 7593326 
Detail
036158348
Základná škola Kružlová, Kružlová 103 
0911/367007, 054/7594287  
Detail
036158372
Základná škola Mestisko, Mestisko 34 
054 / 7521596 
Detail
036158399
Základná škola Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 56 
054/7592309 
Detail
036158364
Základná škola Okrúhle, Okrúhle 3 
054/7591112 
Detail
036158429
Základná škola Svidník, 8. mája 640/39 
054 / 752 34 71, 0911 964 022 
Detail
035509082
Základná škola Svidník, Karpatská 803/11 
054 / 7882181 
Detail
036158411
Základná škola Svidník, Komenského 307/22 
054/7881156 
Detail
036158330
Základná škola Šarišský Štiavnik, Šarišský Štiavnik 29 
054 / 7591104 
Detail
042228778
Súkromná špeciálna základná škola Svidník, Dezidera Millyho 448/1 
054 / 7881793 
Detail
42085403
Spojená škola - ŠZŠ Giraltovce, Kpt. Nálepku 122 
054/7364162 
Detail
42090211
Spojená škola int.-ŠZŠi Svidník, Partizánska 52 
054/78 81 787 
Detail
710173016
Spojená škola-Základná škola Svidník, Centrálna 464/2 
054 / 7882040 
Detail
710063717
Základná škola s MŠ Radoma, Radoma 109 
054 / 7591147 
Detail
710060599
Základná škola Kalnište, Kalnište 91 
054 / 7322647, 0908622823 
Detail
fotka
PaedDr. Vladislav Artim
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Svidník
fotka
Mgr. Renáta O´Tooleová
Psychológ
CPPPaP Svidník
fotka
Mgr. Katarína Paňková
Psychológ
CPPPaP Svidník
fotka
Mgr. Jana Ducárová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Svidník
fotka
Mgr. Katarína Paňková
Riaditeľ, Psychológ
CPPPaP Svidník