Cirkevná základná škola Michalovce, Volgogradská 2

Typ: Základná škola
Adresa: Volgogradská 2, 07101 Michalovce
WWW:
E-Mail: czs@zsvolgomi.edu.sk
Telefón: 056/643 62 03
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Michalovce
IČO: 031942032
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Lívia Gočová
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Michalovce, Volgogradská 2
fotka
Mgr. Štefan Korinok
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Michalovce, Volgogradská 2