CPPPaP Šaľa

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: 1.mája č. 898/2, 92701 Šaľa
E-Mail: cpppapsala@gmail.com
Telefón: 031/7705464
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121469
037863703
Základná škola Á. Pongrácza s VJM - Alapiskola Neded, Neded 964 
035 / 7794017, 0905399606 
Detail
031872026
Základná škola Jána Hollého Šaľa, Hollého 1950/48 
031 / 7715666, 7713839 
Detail
037863622
Základná škola Ľ. Štúra Šaľa, Pionierska 4 
031/ 7702 611, 031/ 7021 238 
Detail
37863681
Základná škola s VJM Diakovce, Školská 485 
031/7712038 
Detail
037863711
Základná škola s VJM Tešedíkovo, Školská 974 
031 / 7795416, 0915796792 
Detail
037861433
Základná škola Šaľa, Bernolákova ul č. 1 
031/ 7702 186 
Detail
037863657
Základná škola Tešedíkovo, Školská 974 
031/ 7795 334 
Detail
037861417
ZŠ J. C. Hronského Šaľa, Krátka 2 
031/ 7016 881 
Detail
37863649
ZŠ Močenok Močenok, Školská 1158 
037/6552894 
Detail
37863720
ZŠ s VJM Alapiskola Žihárec, Žihárec č.2 
031/7798506 
Detail
36112101
ZŠ Selica Selice, Školská 1003 
031 / 7792204 
Detail
710219679
ZŠ pri Všeobecnej nemocnici Šaľa, Nemocničná 1 
 
Detail
34062831
Spojená škola Šaľa, Krátka 11 
031/7705247 
Detail
710223790
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Šaľa, Nemocničná 1 
031 / 7705247 
Detail
36112119
Z Š s MŠ L.Osztényiho s VJM            Selice, Školská 1003 
031/7792372 
Detail
037863690
Zákl. škola s MŠ s VJM Vlčany, Vlčany 1547 
031/ 7794 094 
Detail
037861425
Základná škola s MŠ Horná Kráľová, Školská 373 
037/ 7781 241 
Detail
037861395
Základná škola s MŠ Jozefa Murgaša Šaľa, Horná 22 
031 / 7702466 
Detail
037863665
Základná škola s MŠ Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom, Školská č.302 
031/ 7781 290 
Detail
037863673
Základná škola s MŠ Vlčany, Vlčany 1547 
910922412 
Detail
fotka
Mgr. Aneta Lazarová
Psychológ
CPPPaP Šaľa
fotka
PhDr. Iveta Malá
Psychológ
CPPPaP Šaľa
fotka
PhDr. Alena Oravcová
Psychológ
CPPPaP Šaľa
fotka
Mgr. Beáta Sklenárová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Šaľa
fotka
Mgr. Krisztína Száz
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Šaľa
fotka
PhDr. Marián Šperka
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Šaľa
fotka
Lucia Šmigurová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Šaľa