CPPPaP Topoľčany

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Bernolákova 1652, 95501 Topoľčany
E-Mail: ppptopolcany@topolcany.net
Telefón: 038/5323187
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121442
31825052
Cirkevná základná škola Topoľčany, Ľ. Fullu 2805/6 
038/ 5327 180 
Detail
30997241
Cirkevná základná škola Topoľčany, Lipová ulica 3868/10 
038/ 5328 898 
Detail
037860691
Základná škola Bojná, Bojná 76 
038 / 5373334 
Detail
037860666
Základná škola Kovarce, Kovarce 164 
038/ 5316 135 
Detail
037860674
Základná škola Topoľčany, Gogoľova 2143/7 
038 / 5321591, 5321895 
Detail
037860763
Základná škola Topoľčany, Škultétyho 2326/11 
038/ 5322 862 
Detail
037860623
Základná škola Topoľčany, Tovarnícka 1641/57 
038 / 5324748 
Detail
037860721
Základná škola Topoľčany, Tribečská 1653/22 
038/ 5225 003 
Detail
037860658
Základná škola Topoľčany, Ul. J. Hollého 696/3 
038/ 5326 069, 918 188 689 
Detail
710201532
ZŠ pri Nemocnici n.o. Topoľčany, Pavlovova 17 
038 / 5320531 
Detail
710215274
ZŠ s MŠ pri Nemocnici n. o. Topoľčany, Pavlovova 17 
038 / 5320531, 5323312 
Detail
00182257
Spojená škola - ŠZŠI Topoľčany, Pod Kalváriou 941 
0911/486 48 
Detail
00182249
Spojená škola internátn Topoľčany, Tovarnícka 1632 
038/5321926 
Detail
710217153
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Topoľčany, Pavlovova 17 
038 / 5320531 
Detail
042117089
Základná škola s MŠ Čeľadince, Čeľadince 125 
038 / 5310163, 5310114 
Detail
037860607
Základná škola s MŠ Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 393 
038/ 5318 130 
Detail
042199620
Základná škola s MŠ Hrušovany, Hrušovany 336 
038 / 5314037, 0948299955 
Detail
037860747
Základná škola s MŠ Jacovce, Školská 5 
038 / 5325836 
Detail
037860739
Základná škola s MŠ Krušovce, Cyrila a Metoda 446 
038/ 5311 131 
Detail
037860704
Základná škola s MŠ Ludanice, Hviezdoslavova 415/40 
0385 319 135 
Detail
fotka
Mgr. Alexandra Hanáková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Topoľčany
fotka
PhDr. Eva Hašanová
Psychológ
CPPPaP Topoľčany
fotka
Mgr. Andrea Klačanská
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Topoľčany
fotka
Mgr. Eva Lovrantová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Topoľčany
fotka
PhDr. Jarmila Pilková
Psychológ
CPPPaP Topoľčany
fotka
Mgr. Lenka Zakuťanská
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Topoľčany, IKT multiplikátori vzdelávania