CPPPaP Trebišov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: UL. Kpt. Nálepku 1057/18, 07501 Trebišov
E-Mail: ppp-tv@stonline.sk
Telefón: 056/ 672 38 76
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 00523551
035541326
Základná škola Biel, Hlavná 24 
056/635 17 21 
Detail
035544554
Základná škola Cejkov, Hlavná 333 
056/6686000 
Detail
035541130
Základná škola Čierna nad Tisou, Školská 3 
056/63 50 509 
Detail
035541148
Základná škola Kráľovský Chlmec, Hunyadiho 1256/16 
056/62 83 300 
Detail
035541156
Základná škola Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 56 
056/6321611 
Detail
035541318
Základná škola Leles, Oriešková 9 
056/6362313 
Detail
035541253
Základná škola Michaľany, Školská 339/2 
056/6702315 
Detail
035541245
Základná škola Nižný Žipov, Školská 58 
056/679 85 25 
Detail
035541237
Základná škola Parchovany, Hlavná 462 
056/6684780 
Detail
035541121
Základná škola s VJM Čierna nad Tisou, Zimná 6 
056 / 6350509, 0905877536 
Detail
035541288
Základná škola s VJM Somotor, Somotor 40 
056 / 6396181, 6396181 
Detail
035541296
Základná škola s VJM Veľké Trakany, Školská 278 
056 / 6355147, 0915923757 
Detail
035544562
Základná škola s VJM Veľký Horeš, Školská 348 
056 / 6397217, 0911910564 
Detail
017071097
Základná škola Sečovce, Komenského 707/4 
0908/820 267  
Detail
035541202
Základná škola Sečovce, Obchodná 5 
056 / 6782641, 6782641 
Detail
035541211
Základná škola Somotor, Hlavná 41 
056/6396395 
Detail
035541164
Základná škola Streda nad Bodrogom, Školská 2 
0905/274867 
Detail
035541172
Základná škola Streda nad Bodrogom, Školská 4 
056/6373195 
Detail
035541083
Základná škola Trebišov, Gorkého 55 
0918/676 857 
Detail
035541091
Základná škola Trebišov, I. Krasku 12 
0948/401 119 
Detail
fotka
PhDr. Beáta Furdová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Trebišov
fotka
PhDr. Helena Litváková
Psychológ
CPPPaP Trebišov
fotka
Mgr. Veronika Petrovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trebišov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Martina Savková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trebišov
fotka
PhDr. Edina Szegedyová
Psychológ
CPPPaP Trebišov
fotka
Mgr. Anna Vargová
Psychológ
CPPPaP Trebišov
fotka
Mgr. Ramona Višňovská
Psychológ
CPPPaP Trebišov
fotka
PhDr. Alena Wagnerová
Psychológ
CPPPaP Trebišov
fotka
Ján Rusnák
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trebišov