Základná škola s MŠ Nemecká, Školská 35

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 35, 97697 Nemecká
WWW:
E-Mail: skolanemecka@gmail.com
Telefón: 0907/215071, 0911 188 611
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828479
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Boris Šabo
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Nemecká, Školská 35
fotka
Mgr. Mária Belišová
Špeciálny pedagóg
Základná škola s MŠ Nemecká, Školská 35