CPPPaP Trenčín

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Kukučínova 473, 91101 Trenčín
WWW:
E-Mail: ppp_tn@stonline.sk
Telefón: 032/7436152
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42277442
710228538
Súkromná ZŠ FUTURUM Trenčín, Na dolinách 27 
032 / 0905905297, 0905905297 
Detail
034000976
Základná škola A.B Trenčianske Teplice, SNP 6 
326552586 
Detail
036125946
Základná škola Nemšová, Janka Palu 2 
326598290 
Detail
036125954
Základná škola Omšenie, Omšenie 629 
326597238 
Detail
034008900
Základná škola Trenčianska Teplá, J. Braneckého 130/15 
032 / 6591348 
Detail
036126586
Základná škola Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Jastrabie 115 
326595285 
Detail
031870431
Základná škola Trenčín, Bezručova 66 
032 / 6521472, 0902911094 
Detail
036126543
Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 1 
032 / 6521O12, 0902911089 
Detail
036126918
Základná škola Trenčín, Hodžova 37 
327435537 
Detail
031201431
Základná škola Trenčín, Kubranská 80 
327434008 
Detail
36125971
Základná škola Trenčín, Na Dolinách 27 
902911084 
Detail
036126551
Základná škola Trenčín, Novomeského 11 
4210326520308 
Detail
034008306
Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 12 
326523304 
Detail
36126608
Základná škola Trenčín, Východná 9 
421326528513 
Detail
031825486
ZŠ sv. Andreja Svorada Trenčín, 1. Mája 7 
326529405 
Detail
710162030
Špeciálna ZŠ internátna Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 323/1 
326591468 
Detail
00182451
ŠZŠI V.Predmerského Trenčín, Ľudovíta Stárka 12 
326523016 
Detail
710171900
Katolícka spojená škola - ZŠ sv. Michala Nemšová, Školská 9 
032 / 6598616, 0903214943 
Detail
036129836
Základná škola s MŠ Dolná Poruba, Dolná Poruba 88 
032 / 6597279, 0905944104 
Detail
036125911
Základná škola s MŠ Drietoma, Drietoma 453 
326499343 
Detail
fotka
Mgr. Lucia Čopíková
Psychológ
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Beáta Dobiášová
Psychológ
CPPPaP Trenčín
fotka
PhDr. Tatiana Ďurkovičová
Psychológ
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Hana Jarábková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Renáta Kopecká
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
PhDr. Lenka Kubalová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Ľubica Kubičinová
Psychológ
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Miriam Matysová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Erika Pribusová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
PaedDr. Zuzana Šedivá
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Darina Turiaková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Magda Uhliariková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
Božena Hájková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín
fotka
Mgr. Kateřina Seifertová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trenčín