Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6

Typ: Základná škola
Adresa: Piaristická 6, 94901 Nitra
WWW:
E-Mail: skola@pgjknr.sk
Telefón: 0905/480585
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nitra
IČO: 42335884
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Čurillová
Riaditeľ
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6
fotka
Mgr. Daniela Hetényiová
Výchovný poradca
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6