CPPPaP Trstená

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: SNP 227/23, 02801 Trstená
E-Mail: centrumtrs@orava.sk
Telefón: 043/5391160
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37976702
037813226
Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín, Medvedzie 155 
043/ 5322 141 
Detail
037810235
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená, Hviezdoslavova 822/8 
043/ 5391 076 
Detail
30232180
Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená, Hviezdoslavova 823/7 
911205658 
Detail
17060010
Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín, Školská 166 
908 220 711  
Detail
710213018
Spojená škola i.-ZŠ s MŠ pri ZZ Trstená, Ulica mieru 549/16 
043 / 5307318 
Detail
037813463
Základná škola s MŠ Brezovica, Školská 321 
043/ 5392 039, 911 969 112 
Detail
037810197
Základná škola s MŠ Čimhová, Nová 6 
043 / 5384222 
Detail
037810103
Základná škola s MŠ Habovka, E. P. Bárdoša 235/50 
043 / 5395116 
Detail
037810189
Základná škola s MŠ Hladovka, Hladovka 238 
043/ 5397 701, 911 698 008 
Detail
037810111
Základná škola s MŠ Liesek, Staničná 324 
043/ 5384 219 
Detail
037810120
Základná škola s MŠ Nižná, Nová Doba 482 
043 / 5381344 
Detail
042349036
Základná škola s MŠ Podbiel, Podbiel 246 
043 / 5381048 
Detail
037810219
Základná škola s MŠ Trstená, Sídlisko Západ 1146/39 
043 / 5392469 
Detail
37810171
Základná škola s MŠ Vitanová, Vitanová 90 
043/5394121 
Detail
037810227
Základná škola s MŠ Zábiedovo, Zábiedovo 68 
043 / 5392650 
Detail
036142140
Základná škola s MŠ Zuberec, Andreja Bažíka 20 
043 / 5395121 
Detail
710058594
Základná škola Suchá Hora, Suchá Hora 73 
043 / 5397266 
Detail
fotka
Mgr. Adriána Kajanová
Psychológ
CPPPaP Trstená
fotka
PhDr. Katarína Kocianová
Psychológ
CPPPaP Trstená
fotka
Margita Páneková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trstená
fotka
Mgr. Darina Tuková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Trstená
fotka
Mgr. Petra Kubalová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trstená
fotka
Mgr. Ľudovít Šálka Šalková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Trstená