Základná škola s MŠ Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Nižný Slavkov 72, 08275 Nižný Slavkov
WWW:
E-Mail: zsniznyslavkov@stonline.sk
Telefón: 051/4591212
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876368
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Beáta Lešková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72
fotka
Ing. Marcel Spodnik
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72