CPPPaP Veľký Krtíš

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Červenej armády 27, 99001 Veľký Krtíš
WWW:
E-Mail: pppvk@pobox.sk
Telefón: 047 / 483 1427
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37949853
31897797
Cirkevná základná škola Olováry, Olováry 132 
047/4879121 
Detail
37998633
Súkromná základná škola Čelovce, Čelovce 3 
047/4883111 
Detail
037831623
Základná škola Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 34 
474830402 
Detail
037831704
Základná škola internátna Veľká Čalomija, Veľká Čalomija 65 
047/4894254 
Detail
650757
Základná škola Muľa, Muľa 68 
047/4892315 
Detail
710060050
Základná škola Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves 86  
474894175 
Detail
710159870
Základná škola Pôtor, Pôtor 60 
474896383 
Detail
319520
Základná škola Príbelce, Príbelce 280 
0905615232 
Detail
37833812
Základná škola s VJM Balog nad Ipľom, Hlavná 294 
0907 /755 782 
Detail
037831798
Základná škola s VJM Vinica, Školská 10 
047 / 4891281 
Detail
319554
Základná škola Sklabiná, Sklabiná 133 
474886289 
Detail
710060114
Základná škola Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 33 
474887201 
Detail
037831640
Základná škola Veľký Krtíš, Nám. A.H.Škultétyho 9 
911272138 
Detail
037888765
Základná škola Veľký Krtíš, Poľná 1 
047/4831056 
Detail
037831631
Základná škola Veľký Krtíš, Ul.J.A.Komenského 4 
047/4831307; 047/4831081 
Detail
35984457
Špec.základná škola Veľký Krtíš, Za parkom 966 
047/4811231 
Detail
031095704
Špeciálna zákl.škola i. Veľká Čalomija, Školská 63 
474875181 
Detail
37831801
Základná škola s MŠ Bušince, Krtíšska 26 
047/48 92 160 
Detail
037831810
Základná škola s MŠ Čebovce, Na Parlagu 1 
047/4882116, 0918 651438 
Detail
037831828
Základná škola s MŠ Dolná Strehová, Imre Madácha 3 
474897251 
Detail
fotka
Mgr. Andrea Cífferyová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Veľký Krtíš
fotka
Mgr. Rita Petrovská
Psychológ
CPPPaP Veľký Krtíš
fotka
PhDr. Erika Drgoňová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Veľký Krtíš
fotka
PhDr. Katarína Gregáňová
Psychológ
CPPPaP Veľký Krtíš
fotka
Mgr. Renáta Gyorgyová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Veľký Krtíš
fotka
Mgr. Žaneta Strmá
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Veľký Krtíš
fotka
Mgr. Monika Bečkeiová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Veľký Krtíš