Cirkevná ZŠ sv. Pavla Nová Dedina, Nová Dedina 97

Typ: Základná škola
Adresa: Nová Dedina 97, 93525 Nová Dedina
WWW:
E-Mail: skola@czsndedina.edu.sk
Telefón: 036/6389131, 0905 889 802
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 31825621
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Slávka Pavlová
Výchovný poradca
Cirkevná ZŠ sv. Pavla Nová Dedina, Nová Dedina 97
fotka
Mgr. Ľubica Halabuková
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ sv. Pavla Nová Dedina, Nová Dedina 97