CPPPaP Zlaté Moravce

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: A. Kmeťa 6, 95301 Zlaté Moravce
E-Mail: cpppzm@mail.t-com.sk
Telefón: 037/6421203
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121418
037865676
Základná škola Beladice, Školská 252 
037/ 6330 247 
Detail
037865064
Základná škola Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 75 
037/ 6338 223 
Detail
037865137
Základná škola Obyce, Školská 289 
037 / 6332204 
Detail
037865200
Základná škola Skýcov, Školská 299 
037/ 6346 128 
Detail
037865048
Základná škola Sľažany, Sľažany 122 
037/ 6302 219, 905 320873 
Detail
18048650
Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 24 
037/ 6422 835 
Detail
037865145
Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32 
037/ 6301 321  
Detail
037865030
Základná škola Volkovce, Školská 1 
037/ 6304 226 
Detail
037865056
Základná škola Zlaté Moravce, Mojmírova 2 
037/ 6423 565 
Detail
037865081
Základná škola Zlaté Moravce, Pribinova 1 
037/ 6426 056 
Detail
037865111
Základná škola Zlaté Moravce, Robotnícka 25 
037/ 6422 538  
Detail
037865102
ZŠ Jána Vojtecha Šimka Žitavany, Šimkova 40 
037/ 6426 433 
Detail
037865099
ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany, Školská 608 
037/ 6426 902  
Detail
710226977
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Zlaté Moravce, Bernolákova 4 
037 / 6426077 
Detail
710162529
Základná škola pri RC Zlaté Moravce, Prílepská 6 
037 / 6423217, 6424768 
Detail
34062840
Spojená škola Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 
037/642 60 77 
Detail
037865072
Základná škola s MŠ Červený Hrádok, Červený Hrádok 235 
037/ 6342 238, 911 113 577 
Detail
037865153
Základná škola s MŠ Tekovské Nemce, Školská 416 
045/ 6892 525 911 301 177 
Detail
710056770
Súkromná ZŠ Makovičky Ladice, Ladice 323 
037 / 6317145, 0949603620 
Detail
710056672
Základná škola Čaradice, Čaradice 156 
037 / 6305225 
Detail
fotka
PhDr. Zuzana Barická
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zlaté Moravce, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Dudášová
Psychológ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Mgr. Mária Hroššová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
PhDr. Radovan Štukovský
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Jana Farkašová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Miroslava Veľká
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce