CPPPaP Zlaté Moravce

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: A. Kmeťa 6, 95301 Zlaté Moravce
E-Mail: cpppzm@mail.t-com.sk
Telefón: 037/6421203
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121418
037865676
Základná škola Beladice, Školská 252 
037/ 6330 247 
Detail
037865064
Základná škola Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 75 
037/ 6338 223 
Detail
037865137
Základná škola Obyce, Školská 289 
037 / 6332204 
Detail
037865200
Základná škola Skýcov, Školská 299 
037/ 6346 128 
Detail
037865048
Základná škola Sľažany, Sľažany 122 
037/ 6302 219, 905 320873 
Detail
18048650
Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 24 
037/ 6422 835 
Detail
037865145
Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32 
037/ 6301 321  
Detail
037865030
Základná škola Volkovce, Školská 1 
037/ 6304 226 
Detail
037865056
Základná škola Zlaté Moravce, Mojmírova 2 
037/ 6423 565 
Detail
037865081
Základná škola Zlaté Moravce, Pribinova 1 
037/ 6426 056 
Detail
fotka
PhDr. Zuzana Barická
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zlaté Moravce, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Dudášová
Psychológ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Mgr. Mária Hroššová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
PhDr. Radovan Štukovský
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Jana Farkašová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Miroslava Veľká
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce