CPPPaP Zlaté Moravce

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: A. Kmeťa 6, 95301 Zlaté Moravce
E-Mail: cpppzm@mail.t-com.sk
Telefón: 037/6421203
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121418
037865111
Základná škola Zlaté Moravce, Robotnícka 25 
037/ 6422 538  
Detail
037865102
ZŠ Jána Vojtecha Šimka Žitavany, Šimkova 40 
037/ 6426 433 
Detail
037865099
ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany, Školská 608 
037/ 6426 902  
Detail
710226977
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Zlaté Moravce, Bernolákova 4 
037 / 6426077 
Detail
710162529
Základná škola pri RC Zlaté Moravce, Prílepská 6 
037 / 6423217, 6424768 
Detail
34062840
Spojená škola Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 
037/642 60 77 
Detail
037865072
Základná škola s MŠ Červený Hrádok, Červený Hrádok 235 
037/ 6342 238, 911 113 577 
Detail
037865153
Základná škola s MŠ Tekovské Nemce, Školská 416 
045/ 6892 525 911 301 177 
Detail
710056770
Súkromná ZŠ Makovičky Ladice, Ladice 323 
037 / 6317145, 0949603620 
Detail
710056672
Základná škola Čaradice, Čaradice 156 
037 / 6305225 
Detail
fotka
PhDr. Zuzana Barická
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zlaté Moravce, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Dudášová
Psychológ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Mgr. Mária Hroššová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
PhDr. Radovan Štukovský
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Jana Farkašová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce
fotka
Miroslava Veľká
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zlaté Moravce