Základná škola s MŠ Orlov, Orlov 5

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Orlov 5, 065 43 Orlov
WWW:
E-Mail: zsorlov@centrum.sk
Telefón: 052/3810025
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stará Ľubovňa
IČO: 37876155
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Beáta Nemergutová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Orlov, Orlov 5
fotka
Mgr. Bibiána Matisková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Orlov, Orlov 5