CPPPaP Zvolen

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen
E-Mail: cpppapzv@gmail.com
Telefón: 045/ 533 55 02, 045/ 540 26 19
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37948873
042195942
Súkromná základná škola Zvolen, Hlbiny 2 
 
Detail
037888641
Základná škola A.O. Budča, Školská 341/28 
045/5391223 
Detail
037888790
Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač, Pionierska 348/9 
045 / 5442782 
Detail
037830813
Základná škola E.M.Š. Krupina, M. R. Štefánika 3 
045-55-19-483 
Detail
037833758
Základná škola Krupina, Školská 10 
045/5519098 
Detail
710224133
Základná škola Pliešovce, Zaježová 5 
0917855664 
Detail
017060265
Základná škola sv. Dominika Savia Zvolen, M. M. Hodžu 1732/9 
045 / 5333870, 0911897008 
Detail
037888412
Základná škola Zvolen, Hrnčiarska 2119/1 
045/5326010 
Detail
037888595
Základná škola Zvolen, J. Alexyho 1941/1 
045 / 536 2169 
Detail
037888421
Základná škola Zvolen, M. Rázusa 1672/3 
045/5360574 
Detail
037831232
Základná škola Zvolen, Námestie mládeže 587/17 
045 / 5322251, 0911493255 
Detail
037831208
Základná škola Zvolen, Petra Jilemnického 1035/2 
0915 830388, 045 / 533 09 31 
Detail
037888528
Základná škola Zvolen, Petra Jilemnického 1813/1 
045/533 09 32, 0907 844 704, 0911 390 140  
Detail
042195390
Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom Zvolen, Sokolská 109 
0948320669 
Detail
35984473
Špec.základná škola Krupina, Partizánska 26 
045/5512552 
Detail
35984651
Špec.základná škola Zvolen, Sokolská 2291/111 
045 / 536 01 14 
Detail
035989858
Špeciálna základná škola Hontianske Moravce, Kostolná 1 
045 / 5589592 
Detail
035984767
Základná škola pri ZZ Kováčová, Sládkovičova 311 
045 / 5445504, 0915830099 
Detail
035985143
Základná škola pri ZZ Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28 
045 / 5330062 
Detail
042002028
Spojená škola - ZŠ s MŠ Dudince, Ľ. Štúra 155 
0915/764534 
Detail
fotka
Mgr. Petra Benčová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Zvolen, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová
Psychológ
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Jana Filkorová
Psychológ
CPPPaP Zvolen
fotka
PhDr. Beata Grassl
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Veronika Schmidtová
Psychológ
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Darina Javorková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Petra Majerová
Psychológ
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Zuzana Mareková
Psychológ
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Eva Mrenicová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Soňa Selečéniová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Elena Sládeková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zvolen
fotka
Mgr. Jana Rusková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zvolen
fotka
Silvia Tichá
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Zvolen