Základná škola Oščadnica, Ústredie 760

Typ: Základná škola
Adresa: Ústredie 760, 02301 Oščadnica
WWW:
E-Mail: zsoscadnica_u@mail.t-com.sk
Telefón: 041/ 4382 130; 041/ 4382 970
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037811487
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Veronika Mačuhová
Riaditeľ
Základná škola Oščadnica, Ústredie 760
fotka
Mgr. Božena Hmírová
Výchovný poradca
Základná škola Oščadnica, Ústredie 760