CPPPaP Žarnovica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Dolná 6, 96681 Žarnovica
WWW:
E-Mail: pppzc@stonline.sk
Telefón: 045/ 681 41 73
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37956051
037831861
Základná škola Hodruša-Hámre, Hodruša - Hámre 227 
045/6844488 
Detail
017060354
Základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica, Ul. A. Sládkoviča 823/24 
045 / 6812956 
Detail
037831879
Základná škola J.Z. Nová Baňa, Školská 44/6 
045/6857317 
Detail
037831852
Základná škola Žarnovica, Fraňa Kráľa 838 
0911 467945 
Detail
30232481
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, Školská 15 
045/6856523, 0911978869  
Detail
35985267
Špec.základná škola Žarnovica, Sládkovičova 24 
045/6813055 
Detail
00027987
Spojená škola - ŠZŠ Nová Baňa, Rekreačná cesta 393 
045/ 68 56 546 
Detail
037888544
Základná škola s MŠ Brehy, Záhumnie 24 
045/6857325 
Detail
035650729
Základná škola s MŠ Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 158 
045 / 6893188 
Detail
037888552
Základná škola s MŠ Malá Lehota, Malá Lehota 455 
045/6897618 
Detail
037888692
Základná škola s MŠ Tekovská Breznica, Tekovská Breznica 700 
045/6861166 
Detail
037888561
Základná škola s MŠ Veľká Lehota, Veľká Lehota 433 
045/6896129 
Detail
037833791
Základná škola s MŠ Župkov, Župkov 18 
045/6866130 
Detail
710050500
Základná škola Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 187 
045 / 6866186 
Detail
710060246
Základná škola Píla, Píla 24 
045 / 6895135, 6726312 ou 
Detail
710060270
Základná škola Voznica, Voznica 207 
045 / 6820038 
Detail
fotka
Mgr. Daniela Hudecová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Žarnovica
fotka
Mgr. Zuzana Juhásová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Žarnovica
fotka
Mgr. Soňa Kolárová
Psychológ
CPPPaP Žarnovica
fotka
Mgr. Terézia Ondrášková
Psychológ
CPPPaP Žarnovica
fotka
Mgr. Mária Škvarková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Žarnovica
fotka
Mgr. Janka Hurtová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Žarnovica