Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves, Školská 459/12

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 459/12, 08256 Pečovská Nová Ves
WWW:
E-Mail: zsms.pecovska@centrum.sk
Telefón: 051/4583236
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 036158097
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Gabriela Petríková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves, Školská 459/12
fotka
Mgr. Valentína Krajňáková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves, Školská 459/12