CPPPaP Žiar nad Hronom

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom
WWW:
E-Mail: pppzh@stonline.sk
Telefón: 045/ 6732280
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37831402
037831429
Základná škola Hliník nad Hronom, Školská 482 
045 676 13 25, 45 676 27 63  
Detail
037831445
Základná škola Janova Lehota, Janova Lehota 97 
045 67 96 124  
Detail
037831461
Základná škola Kremnica, Angyalova ulica 401/26 
045/6742070, 0911 309 434 
Detail
037831470
Základná škola Kremnica, P. Križku 392/8 
045/6742213  
Detail
037831437
Základná škola SNP Horná Ždaňa, Horná Ždaňa 107 
0917353039, 0456766169  
Detail
037831488
Základná škola Trnavá Hora, Školská 324/8 
045 677 51 68, 0911222064 
Detail
037831496
Základná škola Vyhne, Vyhne 111 
0456772117, 0918 826198  
Detail
037831500
Základná škola Žiar nad Hronom, Dr. Janského 2 
045/ 673 21 45 
Detail
037831372
Základná škola Žiar nad Hronom, Jilemnického 2 
045 / 6724779 
Detail
037831518
Základná škola Žiar nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika 17 
045/ 678 89 21, 0905616840, 0918470045 
Detail
00163091
Spojená škola internátna, Československej armády 183/1 
045/6742420, 045/6744718 
Detail
35984813
Špeciálna ZŠ Žiar nad Hronom, Hutníkov 302 
045/ 673 27 59 
Detail
710151869
ŠZŠ i. pre žiakov so sluchovým postihnutím Kremnica, Českoslov. armády 183/1 
045 / 6742420 
Detail
00410578
Spojená škola - ŠZŠI Kremnica, Ul. S. Chalupku 315/16 
045/6782492 
Detail
710139069
Spojená škola i.- ZŠ pri ZZ Kremnica, Českoslov. armády 234/139 
045 / 6742144 
Detail
710139077
Spojená škola i.- ZŠ pri ZZ Kremnické Bane, Kremnické Bane 151 
045 / 6755000 
Detail
710170122
Súkromná spojená škola-ZŠ s MŠ Kremnica, Angyalova ulica 417/31 
045 / 6743092 
Detail
037831453
Základná škola s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 
045 / 679 31 25 
Detail
037956141
Základná škola s MŠ Lutila, Slobodné 23 
045 / 6739252 
Detail
710060262
Základná škola s MŠ Stará Kremnička, Stará Kremnička 33 
0948320669 
Detail
fotka
Mgr. Beata Imrišová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Žiar nad Hronom
fotka
Mgr. Ľubica Salayová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Žiar nad Hronom
fotka
Mgr. Ivica Lišuchová
Psychológ
CPPPaP Žiar nad Hronom
fotka
Mgr. Zuzana Chovancová
Psychológ
CPPPaP Žiar nad Hronom
fotka
PhDr. Vlasta Kráľová
Psychológ
CPPPaP Žiar nad Hronom