CZŠ P. Palástyho Plášťovce, Plášťovce 5

Typ: Základná škola
Adresa: Plášťovce 5, 93582 Plášťovce
WWW:
E-Mail: skola@czsplastovce.edu.sk
Telefón: 036/7494133
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 031825281
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Jozef Oroszlány
Výchovný poradca
CZŠ P. Palástyho Plášťovce, Plášťovce 5
fotka
Mgr. Dezider Pálffy
Riaditeľ
CZŠ P. Palástyho Plášťovce, Plášťovce 5