Základná škola Podbrezová, Kolkáreň 7/12

Typ: Základná škola
Adresa: Kolkáreň 7/12, 97681 Podbrezová
WWW:
E-Mail: zspodbrezova@gmail.com
Telefón: 048/6171437
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828410
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Konkolovská
Výchovný poradca
Základná škola Podbrezová, Kolkáreň 7/12
fotka
Mgr. Gabriela Bradová
Riaditeľ
Základná škola Podbrezová, Kolkáreň 7/12