Základná škola Podhorany, Podhorany 109

Typ: Základná škola
Adresa: Podhorany 109, 082 12 Podhorany
WWW:
E-Mail: zspodhorany@zspodhorany.edu.sk
Telefón: 051/7941311
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 710062737
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Bartková
Výchovný poradca
Základná škola Podhorany, Podhorany 109
fotka
PaedDr. Jozef Taiš
Riaditeľ
Základná škola Podhorany, Podhorany 109