Základná škola Podvysoká, Podvysoká 307

Typ: Základná škola
Adresa: Podvysoká 307, 02357 Podvysoká
WWW:
E-Mail: skola@zspodvysoka.edu.sk
Telefón: 041/ 4346 218; 911 858 515 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812122
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Dagmar Dedíková
Riaditeľ
Základná škola Podvysoká, Podvysoká 307
fotka
Mgr. Iveta Comorková
Výchovný poradca
Základná škola Podvysoká, Podvysoká 307