Základná škola s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kpt. Nálepku 878, 97669 Pohorelá
WWW:
E-Mail: riaditelka@zspohorela.edu.sk
Telefón: 048 6196130  
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828363
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Renáta Kantorisová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878
fotka
Ing. Matej Tešlár
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878