CŠPP Jamník

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Jamník č. 42, 03301 Jamník
WWW:
E-Mail: csppjamnik@gmail.com
Telefón: 044/5526070
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 00163121
00163121
ZŠi pre žiakov s naruš. Jamník, Jamník 42 
044/5222458 
Detail
fotka
PaedDr. Jana Veselovská
Špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
fotka
Mgr. Renáta HALUŠKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
fotka
Mgr. Jana KLOBUŠIAKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
fotka
Mgr. Daša MIARTUŠOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
fotka
Mgr. Lucia PALIDEROVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník
fotka
Mgr. Sláva Púčaliková
Psychológ
CŠPP Jamník
fotka
PaedDr. Jana Šuleková
Riaditeľ
CŠPP Jamník
fotka
PaedDr. Janka ŠÚLEKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Jamník