Základná škola s MŠ Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Družstevná 201, 97633 Poniky
WWW:
E-Mail: janovcikova.maria@zsponiky.sk
Telefón: 048/ 4193 700
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677848
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Silvia Šlosárová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201
fotka
Mgr. Mária Janovčíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho Poniky, Družstevná 201