CŠPP Košice

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Bocatiova 1, 040 01 Košice - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: tatianamaj@gmail.com
Telefón: 055/7961211, 0905 215 330
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 42242282
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana PERHÁČOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Marián Zimmermann
Člen expertného tímu, Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť, IKT multiplikátori vzdelávania, CŠPP Košice
fotka
Mgr. Ľudmila DVOŘÁKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Katarína FĽAKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Zuzana GAJDOŠOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Monika GRUBER
Špeciálny pedagóg
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Marianna Kollárová
Psychológ
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Zuzana Kuncová
Psychológ
CŠPP Košice
fotka
PaedDr. Tatiana Majerníková
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CŠPP Košice
fotka
Mgr. Martina Marečáková Machovská
Psychológ, Člen expertného tímu
CŠPP Košice, Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť
fotka
PaedDr. Dalma STRAUSZ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Košice