Základ. škola A.Rudnaya Považany, Považany 216

Typ: Základná škola
Adresa: Považany 216, 91626 Považany
WWW:
E-Mail: zspovazany@post.sk
Telefón: 327797228
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
IČO: 036125385
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Petruška Elexhauserová
Riaditeľ
Základ. škola A.Rudnaya Považany, Považany 216
fotka
Mgr. Margaréta Kotlebová
Výchovný poradca
Základ. škola A.Rudnaya Považany, Považany 216