Základná škola Prečín, Prečín 106

Typ: Základná škola
Adresa: Prečín 106, 01815 Prečín
WWW:
E-Mail: zsprecin@gmail.com
Telefón: 042/4397054
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Považská Bystrica
IČO: 710059396
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jarmila Tesková
Výchovný poradca, Riaditeľ
Základná škola Prečín, Prečín 106