Základná škola s MŠ Predajná, Školská 418

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 418, 97663 Predajná
WWW:
E-Mail: riaditel@zspredajna.edu.sk
Telefón: 048/619 21 35
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828461
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mária Kováčiková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Predajná, Školská 418
fotka
Mgr. Michaela Vaníková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Predajná, Školská 418