CŠPP Lučenec

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: K. Supa 48, 98403 Lučenec
WWW:
E-Mail: cspplc@centrum.sk
Telefón: 047/4331459,45118556, 0911/293542,0911/941273
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 00163023
00163023
Zákl.škola pre ž. so SP Lučenec, Karola Supa 48 
047/451 1855 
Detail
fotka
PhDr. Veronika Tokárová
Psychológ
CŠPP Lučenec
fotka
Mgr. Dušana Nôtová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Lučenec
fotka
Mgr. Erika Podhorcová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Lučenec
fotka
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová
Riaditeľ
CŠPP Lučenec
fotka
Mgr. Hortenzia Sláviková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Lučenec, IKT multiplikátori vzdelávania