Cirkevná zákl. škola sv. Gorazda Prešov Prešov - Solivar, Solivarská 1415/49

Typ: Základná škola
Adresa: Solivarská 1415/49, 8005 Prešov
WWW:
E-Mail: skola@czsgorazdpo.edu.sk
Telefón: 0904/760307
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 17151635
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Birošová
Výchovný poradca
Cirkevná zákl. škola sv. Gorazda Prešov Prešov - Solivar, Solivarská 1415/49
fotka
Mgr. Mária Kertysová
Riaditeľ
Cirkevná zákl. škola sv. Gorazda Prešov Prešov - Solivar, Solivarská 1415/49