Projektové centrum Košice I.

Typ: Projektové centrum
Adresa: Karpatská 8, 040 01 Košice - Staré Mesto
E-Mail: skola@pppke.svcmi.sk
Telefón: 055/ 622 66 15, 055/ 625 29 81
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO: 164330
00079171
CPPPaP Košice - okolie 
055 / 632 18 38 
Detail
00164330
CPPPaP Košice I. 
055/ 622 66 15, 055/ 625 29 81 
Detail
35570547
CPPPaP Košice II. - IV. 
055/ 787 16 15 
Detail
35570504
CPPPaP Michalovce 
056/ 6883 055 
Detail
00493031
CPPPaP Rožňava 
058/ 4887062 
Detail
35570512
CPPPaP Spišská Nová Ves 
053/ 442 39 81 
Detail
00523551
CPPPaP Trebišov 
056/ 672 38 76 
Detail
fotka
Tomáš Kříž
Zástupca manažéra
Projektové centrum Košice I.
fotka
PhDr. Mária Horváthová
Manažér
Projektové centrum Košice I.