CŠPP Nitra

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Mudroňova 1, 94901 Nitra
WWW:
E-Mail: bea@webkatalog.sk
Telefón: 903491186
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 34062912
34062912
Spojená škola - ŠZŠ Nitra, Mudroňova 1 
037/6525642 
Detail
fotka
Mgr. Danka Ballová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Nitra
fotka
Mgr. Erika Čaládiová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Nitra
fotka
PaedDr. Beáta Černušková
Špeciálny pedagóg
CŠPP Nitra
fotka
PaedDr. Helena Kozárová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Nitra
fotka
Mgr. Lucia Števčeková Lapáková
Psychológ
CŠPP Nitra
fotka
Mgr. Juraj Rus
Riaditeľ
CŠPP Nitra
fotka
Mgr. Daniela Ballová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Nitra