PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44

Typ: Základná škola
Adresa: A. Hlinku 44, 97101 Prievidza
WWW:
E-Mail: skola@piaristi-pd.sk
Telefón: 918496511
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prievidza
IČO: 710213050
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
RNDr. Viera Beňová
Riaditeľ
PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44
fotka
Mgr. Alica Verešová
Výchovný poradca
PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44