Súkromná základná škola Prievidza, Ul.Ľ. Ondrejova 28

Typ: Základná škola
Adresa: Ul.Ľ. Ondrejova 28, 97101 Prievidza
WWW:
E-Mail: svetlanakocisova@centrum.sk
Telefón: 0907/126203
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prievidza
IČO: 42280885
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Krajčovičová
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Prievidza, Ul.Ľ. Ondrejova 28
fotka
Mgr. Svetlana Kočišová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Prievidza, Ul.Ľ. Ondrejova 28