CŠPP Rožňava

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Zeleného stromu 8, 048 01 Rožňava
WWW:
E-Mail: hroncovaa@azet.sk, szsi_rv@stonline.sk
Telefón: 908230920, 058/7322332
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 00187615
00187615
Spoj.škola int.- ŠZŠ i Rožňava, Zeleného stromu 8 
587886720 
Detail
fotka
Mgr. Ladislav Bischof
Riaditeľ
CŠPP Rožňava
fotka
PhDr. Denisa Bödöková
Špeciálny pedagóg
CŠPP Rožňava
fotka
PaedDr. Tímea CSÍKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Rožňava
fotka
Mgr. Martina Ďurajová
Psychológ
CŠPP Rožňava
fotka
PaedDr. Adriena HRONCOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Rožňava