Cirkevná základná škola Radatice, Radatice 199

Typ: Základná škola
Adresa: Radatice 199, 08242 Radatice
WWW:
E-Mail: jurasek@zsradatice.edu.sk
Telefón: 051/748 35 01
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 037795988
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr., Zuzana Pončáková
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Radatice, Radatice 199
fotka
Mgr. Ondrej Jurašek
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Radatice, Radatice 199