CŠPP Šaľa

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Krátka 11, 92701 Šaľa
WWW:
E-Mail: skola@salaspojenaskola.sk
Telefón: 031/7705247
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 34062831
34062831
Spojená škola Šaľa, Krátka 11 
031/7705247 
Detail
fotka
Mgr. Magdaléna Bajlová
Riaditeľ
CŠPP Šaľa
fotka
PaedDr. Zuzana ČURIKOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Šaľa
fotka
Mgr. Andrea MALÍK
Špeciálny pedagóg
CŠPP Šaľa
fotka
Mgr. Marcela VINCZEOVÁ
Špeciálny pedagóg
CŠPP Šaľa
fotka
Mgr. Jana Vrábelová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Šaľa
fotka
PaedDr. Nadežda Kilárová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Šaľa