Základná škola Milana Mravca Raková, Raková č. 950

Typ: Základná škola
Adresa: Raková č. 950, 02351 Raková
WWW:
E-Mail: jozef.haviar@rakova.sk
Telefón: 041/ 4341 513; 908 059 882
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 017066867
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Jopčíková
Výchovný poradca
Základná škola Milana Mravca Raková, Raková č. 950
fotka
Mgr. Jozef Haviar
Riaditeľ
Základná škola Milana Mravca Raková, Raková č. 950