Základná škola Remeniny, Remeniny 101

Typ: Základná škola
Adresa: Remeniny 101, 094 31 Remeniny
WWW:
E-Mail: rsgavinf@stonline.sk, skola@zsremeniny.edu.sk
Telefón: 057/4452350
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Vranov nad Topľou
IČO: 710064500
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrej Tomaško
Riaditeľ
Základná škola Remeniny, Remeniny 101
fotka
PaedDr. Helena Capová
Výchovný poradca
Základná škola Remeniny, Remeniny 101