CŠPP Trenčín

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Ľ. Stárka 12, 91105 Trenčín
WWW:
E-Mail: cspptn@gmail.com
Telefón: 032/6523151, 032/6523016
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 00182451
00182451
ŠZŠI V.Predmerského Trenčín, Ľudovíta Stárka 12 
326523016 
Detail
fotka
Mgr. Jana Bougdar
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Trenčín, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Alena Gašparovičová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CŠPP Trenčín
fotka
PaedDr. Gabriela Kutlíková
Špeciálny pedagóg
CŠPP Trenčín
fotka
Mgr. Jana Porubanová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Trenčín
fotka
Mgr. Marta Potočná
Špeciálny pedagóg
CŠPP Trenčín
fotka
Mgr. Blažena Hoferiková PhD.
Špeciálny pedagóg
CŠPP Trenčín