Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42

Typ: Základná škola
Adresa: Daxnerova 42, 97901 Rimavská Sobota
WWW:
E-Mail: eskola@rsnet.sk
Telefón: 0475631127, 0911 826 269
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Rimavská Sobota
IČO: 37955942
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Erika Stopková
Výchovný poradca
Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42
fotka
Mgr. Marcela Bellová
Riaditeľ
Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42