Súkromná špeciálna základná škola Rokycany, Rokycany 40

Typ: Základná škola
Adresa: Rokycany 40, 080 41 Rokycany
WWW:
E-Mail: szsrokycany@gmail.com
Telefón: 0917/683306, 0911/170176
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 42036976
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Kollárová
Výchovný poradca
Súkromná špeciálna základná škola Rokycany, Rokycany 40
fotka
Mgr. Amália Čičillová
Riaditeľ
Súkromná špeciálna základná škola Rokycany, Rokycany 40