CŠPP Vranov nad Topľou

Typ: Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Adresa: Budovateľská 1309, 093 01 Vranov nad Topľou
WWW:
E-Mail: riaditelsskv@gmail.com
Telefón: 911031224
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov
IČO: 42089816
42089816
Spojená škola - ZŠ t.p. Vranov nad Topľou, Budovateľská 1309 
057/4885141 riad. 
Detail
fotka
Mgr. Lucia Dudášová
Psychológ
CŠPP Vranov nad Topľou
fotka
PhDr. Mariana Fedorová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CŠPP Vranov nad Topľou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Mária Malackaničová
Špeciálny pedagóg
CŠPP Vranov nad Topľou
fotka
PaedDr. Mária Radvanská
Špeciálny pedagóg
CŠPP Vranov nad Topľou
fotka
PaedDr. Katarína Vasiľová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CŠPP Vranov nad Topľou